Trung Tâm Hợp Tác Các Trường Ở Quận 8

Các trường tiểu học

NGUYỄN TRỰC 38A – DƯƠNG BÁ TRẠC, P1 028.38568727
RẠCH ÔNG 284 – DƯƠNG BÁ TRẠC, P2 028.38569015
ÂU DƯƠNG LÂN 79 – ÂU DƯƠNG LÂN, P3 028.38504538
VÀM CỎ ÐÔNG 771-795 – PHẠM THẾ HIỂN, P4 028.38568347
THÁI HƯNG 785 TẠ QUANG BỬU, P4 028.38504630
BÔNG SAO 196 – BÙI MINH TRỰC, P5 028.38504985
PHAN ÐĂNG LƯU 1755 – PHẠM THẾ HIỂN, P6 028.38504725
PHẠM THẾ HIỂN 2287 – PHẠM THẾ HIỂN, P6 028.38568746
AN PHONG Lô F1 Khu dân cư Hai Thành (PHạm Thế Hiển nối dài), P7 097.9788633
TRẦN DANH LÂM 68 – HƯNG PHÚ, P8 028. 38556678
HƯNG PHÚ 692B – HƯNG PHÚ, P10 028.38598306
ÐINH CÔNG TRÁNG 520/580-584 NGUYỄN DUY, P10 028.38559783
LÝ THÁI TỔ 59-61 – XÓM CỦI, P11 028.38559534
TUY LÝ VƯƠNG 381 – TÙNG THIỆN VƯƠNG, P12 028.38535185
TRẦN NGUYÊN HÃN 45 – TRẦN NGUYÊN HÃN, P13 028.38555554
HỒNG ÐỨC 289A – BẾN BÌNH ÐÔNG, P14 028.38556747
NGUYỄN NHƯỢC THỊ 2 – NGUYỄN NHƯỢC THỊ, P15  028. 38548100
VẠN NGUYÊN 235Bis – BẾN MỄ CỐC, P15 028.38752551
NGUYỄN TRUNG NGẠN SỐ 16 ĐƯỜNG 3229 PHẠM THẾ HIỂN, P7 028.39800545
NGUYỄN CÔNG TRỨ 4 – TRƯƠNG ĐÌNH Hội, P16 028.39803276

Xem thêm: Phương pháp dạy học sinh tiểu học

Các trường trung học CS

DƯƠNG BÁ TRẠC 134 – Dương Bá Trạc, P1 028.38569153
KHÁNH BÌNH 314B – Âu Dương Lân, P3 028.3851 8253
CHÁNH HƯNG 995 Phạm Thế Hiển, P5 028.3856 9044
BÔNG SAO A 53 Bùi Minh Trực, P5 028.
PHAN ÐĂNG LƯU 104Bis – Bùi Minh Trực, P6 028.38504628
TRẦN DANH NINH 121 – Ba Đình, P8 028.38597945
TÙNG THIỆN VƯƠNG 381 Tùng Thiện Vương, P12 028.38559348
LÊ LAI 236 Bến Bình Đông, P15 028.38555520
BÌNH AN 2673 Phạm Thế Hiển, P7 028.38504522
BÌNH ĐÔNG 58 Bến Phú Định, P16 028.38552499

Các trường TH phổ thông

Võ Văn Kiệt 629 Bến Bình Đông, P13 028.62634849
Lương Văn Can 173 Phạm Hùng, P4 028.38504640
Tạ Quang Bửu 909 Tạ Quang Bửu, P5 028.39814553
Nguyễn Thị Định Hoàng Ngân, Phường 16 028.54320744